Loading...

Renovatie Politieacademie Apeldoorn

Terug bij zichzelf


Interview: Matthijs Bakker - Projectmanagementbureau Brains to Build & Wessel Reinders - Atelier PRO architecten

Met de restauratie, renovatie en uitbreiding van de monumentale Concernlocatie beschikt de Politieacademie over een markant gebouw waarin werving, selectie, onderwijs en onderzoek samenkomen. Dankzij slimme ingrepen is het monument in Apeldoorn niet alleen weer zichzelf, maar ook een stuk comfortabeler en energiezuiniger geworden.

De Politieacademie beschikte in het midden van het land over een aantal locaties die niet meer voldeden aan de eisen van hedendaags onderwijs of die te klein waren. ‘Vandaar het besluit tot concentratie in het monumentale complex aan de Arnhemseweg in Apeldoorn’, aldus projectmanager Matthijs Bakker van projectmanagementbureau Brains to Build. ‘Dat gebouw is al sinds 1973 als opleidingsinstituut voor de politie in gebruik en bleek zich goed te lenen voor renovatie en nieuwbouw. Het bleek bovendien de goedkoopste oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van de Politieacademie. Van oorsprong is het een kleinseminarie, in 1935 ontworpen door architect Jan van Hardeveld. Bij de renovatie hebben we gekozen voor herstel van de schoonheid van destijds. Allerlei nogal lelijke verbouwingen uit de jaren zeventig hebben daarbij moeten wijken.’

Imposant atrium

Centraal in het vernieuwde gebouw staat ‘samen werken en leren’. De grootste ingreep – de overkapping van de voormalige binnenhof – is daarvan het sprekendste voorbeeld. Projectarchitect Leon Thier: ‘We hebben het gebouw een nieuw hart gegeven. Nadat je via de nieuwe entreevestibule bent binnengekomen, stap je vrijwel meteen dit imposante atrium binnen, een enorme glazen koepel die wordt gedragen door vijf 25 meter hoge stalen kolommen. Van hieruit is het hele complex bereikbaar: de mediatheek, studieplekken, een lounge met terras, de congreszaal, het restaurant in de voormalige kapel en de onderwijs- en kantoorruimtes. Alles ademt ontmoeting, verbinding, dynamiek. Architectonisch hebben we geprobeerd oud en nieuw elkaar te laten versterken. In het atrium zie je dat vooral doordat de nieuwe constructie losstaat van de oude: dat glazen dak op die antracietkleurige stalen kolommen tegenover die oude gemetselde gevels.’ Projectleider en ontwerper Wessel Reinders: ‘We volgen en herstellen overal het oorspronkelijke gebouw. Plafondhoogtes, doorgangen, ornamenten en kleurstellingen zijn terug, nieuwe elementen sluiten daar op aan maar zijn toch heel eigentijds.’ Dankzij deze ingrepen konden veel functies in het bestaande gebouw worden ondergebracht. Zo zijn de voormalige professoren- en studentenvleugels ingericht als les- en werkruimten. De vroegere slaapzolders werden lichte, ruime werklandschappen.

Hedendaags accent

Daarvoor werden de in jaren zeventig aangebrachte tussenverdiepingen verwijderd. Wat uiteindelijk niet in het monument paste, is ondergebracht in twee nieuwgebouwde vleugels – de enig noodzakelijke nieuwbouw op het terrein. Daarin bevinden zich onder meer schietbanen, een onderzoeksgarage en praktijkhuizen voor de opleiding Forensisch onderzoek en oefeningen Plaats Delict. ‘We hebben deze nieuwe gebouwen zich laten voegen naar het oude door ze een slag donkerder te kleuren’, zegt Reinders. ‘Daardoor zetten we het monument als het ware meer in het licht.’ ‘Een belangrijk vraagstuk was hoe we zouden omgaan met het comfort en het energieverbruik in het gebouw’, aldus Matthijs Bakker. ‘Isolatiemaatregelen mochten het aanzien van het pand natuurlijk niet veranderen. Om te beginnen maken we gebruik van aardwarmte en -koelte. Daarnaast is een overdruksysteem geïnstalleerd in combinatie met geïsoleerde borstweringen. Ook zijn door het hele gebouw achterzetramen geplaatst. Zo blijft ongewenste warmte of koude buiten, konden we het gewenste comfort en energiezuinigheid realiseren en konden we de bestaande monumentale vensters en uitstraling van het gebouw behouden.’ Met het herstel van de parkachtige omgeving rond het monument komt deze uitstraling ook nog beter tot zijn recht. De oude gevel ziet er weer net zo uit als in 1935, waarbij de ‘oude dame’ dankzij het nét zichtbare glazen atriumdak subtiel toont dat ze zichzelf is – met een hedendaags accent.

Projectinformatie

Locatie
Apeldoorn
Opdrachtgever
Politieacademie, projectbureau huisvestiging
Architecten bureau
Atelier PRO architecten, Den Haag, Interieurontwerp: Atelier PRO en Studio Leon Thier
Ontwerp
Atelier PRO architecten, Den Haag, Interieurontwerp: Atelier PRO en Studio Leon Thier
Bouwbedrijf
Bouwcombinatie Dura Vermeer- Draisma vof, Apeldoorn
Jaar van realisatie
2010
Deel dit project