Loading...
Terug naar nieuwsoverzicht

Een uniek gevelbeeld!


Nieuws, 3 november 2023

Comfortabel en stil wonen in DOK 12 IJMUIDEN

Interview Just Architects:

In het maritieme hart van IJmuiden, tussen het Noordzeekanaal en de vissershaven wordt een oud bedrijventerrein getransformeerd tot een dynamische woonomgeving: Oud IJmuiden. Onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling is appartementengebouw Dok 12, dat bestaat uit 10 verdiepingen met in totaal 28 koopappartementen van 74 tot 120 vierkante meter. “Bijzonder aan Dok 12 is de verticale geleding”, vertelt Maarten Groeneveld, directeur en architect bij Just Architects. “Maar ook dat de woningen van onder naar boven steeds groter en luxer worden. Waar op de onderste verdiepingen vier appartementen zijn ingepast, eindigt het gebouw met penthouse ‘Havenzicht’, dat een wijds uitzicht biedt over het water, de wijk en de reuring van de haven.” Deze laatste locatie bracht echter ook uitdagingen met zich mee, vertelt hij. “Bijvoorbeeld ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevels.”

Verticale oriëntatie

Net als de andere woningen en woongebouwen in Oud IJmuiden is Dok 12 ontworpen in de maritieme stijl van voor de Tweede Wereldoorlog. Een statige opzet met hoge ramen en een variëteit aan metselwerk leveren hier een belangrijke bijdrage aan, vertelt Groeneveld. “Kenmerkend aan Oud IJmuiden is dat elke woning uniek is, dankzij een eigen kleur metselwerk, een eigen metselwerkverband en de eventuele toepassing van terugliggende vlakken, rollagen en negges. Dit was ook het uitgangspunt voor Dok 12, waar een variëteit in hoogtes en metselwerk het gebouw optisch in drieën verdeelt.” In totaal zijn vier kleuren metselwerk toegepast, vertelt hij. Drie voor de gevels en een voor de plint, waarbij duidelijk de relatie met de omgeving is gezocht. “Door bovendien alle ramen verticaal uit te voeren, geven we het gebouw optisch meer hoogte. Bovendien lijkt het gebouw slanker, zonder in te boeten aan nuttig bewoonbaar vloeroppervlak.” Doordat de bovenste verdieping wat verder doorschiet, ontstond tevens ruimte voor een mooi en groot dakterras.

Hoge geluidsbelasting

Grote uitdaging in de ontwerpfase was de geluidsbelasting op de gevels, vertelt Groeneveld, die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door de dieselmotoren van de ferry naar Newcastle. “Maar ook door de bedrijvigheid in de vissershaven en de industriële activiteiten van Tata Steel. Om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, is een groot deel van de gevels uitgevoerd als een dove gevel.” Als voorbeeld noemt hij de gevels aan de zuid- en westkant, die de mooiste uitzichten bieden. “Door deze gevels te voorzien van Silent Air Geluidsschermen, is ons gelukt om de dove gevellijn te verleggen en om een comfortabel en geluidsluw buitenklimaat voor alle bewoners te realiseren. Dankzij geperforeerde aluminium kaders blijft spuiventilatie gewoon mogelijk.” De geluidsschermen zijn niet verstopt, maar duidelijk zichtbaar aan de gevel opgehangen. “In combinatie met de kaders wordt de indruk gewekt van schilderijtjes, die heel mooi harmoniëren met het terugliggende metselwerk van het geveldeel ernaast.”

Bijzondere dynamiek

Ook de uitkragende balkons aan de zuidgevel dragen bij aan de bijzondere dynamiek en verticaliteit van de gebouwgevel, vertelt Groeneveld. “Om ook hier geluidsreductie en ventilatie te harmoniëren, is gekozen voor M-view balkonbeglazing met een glazen borstwering en geluidsscherm. Doordat de balkonbeglazing tevens beschermt tegen wind, kou en neerslag, kan de buitenruimte een groot deel van het jaar gebruikt worden.”

In navolging van Dok 12, is Just Architects op dit moment bezig met haar ontwerp voor Dok 11 en Dok 1, waarin dezelfde (geluids)uitdagingen gelden.

Tekst: Lieke Bousema | Tekstpartner 

________________________________________________________________

M-view balkonbeglazing

M-view balkonbeglazing is speciaal ontwikkeld om het balkon te beschermen tegen wind, kou en neerslag, waardoor ook bij slecht weer de buitenruimte kan worden gebruikt. Er wordt op een eenvoudige manier een comfortabele extra leefruimte gecreëerd zonder de ruimte definitief af te sluiten, want bij mooi weer kan de beglazing geheel open. Verlaging van het energieverbruik tot 23% en geluidswering tot 22 dB behoren tevens tot de mogelijkheden. Kortom een waardevermeerdering van ieder project!

Het Silent Air systeem

Silent Air Gevelschermen bestaan uit een glaspaneel met geluidsabsorberende cassettes. Het aantal cassettes kan variëren van één tot drie, afhankelijk van de gewenste geluidreductie die oploopt tot 10 dB. Een groot voordeel van Silent Air Gevelschermen is dat het achterliggende raam gewoon open kan. Opvallend genoeg neemt de geluidsreductie zelfs toe wanneer het raam openstaat. Op die manier is natuurlijk ventileren en spuien mogelijk op locaties met een hoge geluidsbelasting.

Deel dit artikel
Terug naar nieuwsoverzicht